Озеран Володимир Олександрович

Партнер, генеральний директор, сертифікований аудитор

Кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України, заслужений професор Львівської комерційної академії.

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 р. дійсний член Спілки аудиторів України, член Методологічно-консультативної ради з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю Укоопспілки, член Ради Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України», член Західного регіонального відділення Аудиторської палати України.

Освіта: Закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік" у 1969 році. У жовтні 1988 р. В.О. Озерана було обрано на посаду завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності. З січня 2001 р. Озеран В.О. працює на посаді професора кафедри бухгалтерського обліку. У червні 2004 р. Міністерством освіти і науки України йому було присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку.

Автор (співавтор) більше 180 наукових і методичних праць, 3-х підручників і 8-ми навчальних посібників, з яких 4 – за його редакцією. Учасник понад 70 науково-практичних конференцій різного рівня. В.О. Озеран створив і очолив наукову школу: «Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях економіки». Під його науковим керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій.

Головна

Господарське товариство з обмеженою відповідальністю

аудиторська фірма “УкрЗахідАудит”

- включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту;

- пройшла перевірку контролю якості надання аудиторських послуг та отримала позитивний висновок;

- застрахувала професійну відповідальність перед третіми особами на 1 000 000 грн.

Аудиторська фірма “УкрЗахідАудит” створена у 1994 році після прийняття Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. №3125-XII.

З того часу підприємство безперервно працює на ринку аудиторських послуг України. Рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001р. аудиторська фірма “УкрЗахідАудит” включена до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за №0541 (термін дії до 24.09.2020 р.).

При цьому у реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності Львівської області товариство посідає перше місце серед суб’єктів аудиторської діяльності, що згідно з рішенням Аудиторської палати України пройшли перевірку контролю якості надання аудиторських послуг та отримали позитивний висновок. Це дає право АФ “УкрЗахідАудит” проводити перевірки акціонерних товариств, банківських установ, інших фінансових установ.

У рамках законодавчих обмежень щодо видів діяльності, які є виключними для суб’єктів аудиторської діяльності України, підприємство спеціалізується на наданні таких основних видів послуг:

1. Аудит згідно вимог Міжнародних Стандартів Аудиту та Етики фінансово-господарської діяльності підприємств усіх форм власності, у тому числі банківських установ.

2. Спеціальний обов’язковий аудит у відповідності з вимогами законодавства України.

3. Інформаційно-консультаційне обслуговування з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансової, податкової та іншої звітності підприємств та організацій.

4. Юридичні консультації з фінансово-економічних питань господарської діяльності.

5. Податкове планування тощо.

Досвід роботи аудиторської фірми “УкрЗахідАудит” складає більше 15 років, протягом яких проведено сотні аудиторських перевірок, з десятками підприємств укладені та виконуються договори на аудиторське обслуговування. Клієнтами аудиторської фірми “УкрЗахідАудит” були та (або) є найбільші виробничі, будівельно-монтажні, автотранспортні та інші підприємства Львівської області, у тому числі ПАТ фірма „Нафтогазбуд”, ВАТ „Іскра”, ВАТ „Орлан-Транс”, ПАТ “Кредобанк” тощо.

Неодноразово аудиторська фірма “УкрЗахідАудит” проводила аудиторські перевірки підприємств та організацій для європейських та американських інституцій з наданням аудиторських висновків російською, англійської, німецькою мовами, у тому числі:

- на замовлення Міжнародного БФ “Карітас Україна” для Європейської комісії по двох різних проектах у 2003-2011 роках;

- на замовлення ПП “Імпульс для Інституту міжнародного співробітництва асоціації вищих народних шкіл Німеччини, м. Бон згідно проекту “Освіта дорослого населення на Україні” у 2002-2011 роках.

Корягін Максим Вікторович

Партнер, виконавчий директор, сертифікований аудитор

Доктор економічних наук, професор. Брав участь в аудиторських перевірках понад 500 підприємств, банківських установ та інших організацій, є фінансовим консультантом міжнародних холдінгових та інших компаній у сфері організації фінансів, бухгалтерського обліку, звітності й оподаткування.

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 року дійсний член Спілки аудиторів України, з 2005 року дійсний член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів України. У квітні 2005 року отримав сертифікат САР - Професійний бухгалтер практик.

Освіта: у 1995 році закінчив з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії, спеціальність "Облік і аудит". У 1995 – 1999 рр. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії. У 2004 році закінчив юридичний факультет Львівської комерційної академії на отримав кваліфікацію «Спеціаліст з правознавства».У 1999 році захистив кандидатську дисертацію, у 2013 році захистив докторську дисертацію (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності).

Автор (співавтор) понад 200 наукових та науково-практичних праць: 9 монографій: Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку. Формирование стоимости предприятия в системе бухгалтерского учета та ін.; 19 навчальних посібників: Бухгалтерський облік та оподаткування. Облік, аналіз та аудит. Основи наукових досліджень та ін.; 170 статей і тез доповідей на конференціях, з них 83 у фахових виданнях ВАК України. Учасник понад 50 наукових, науково-практичних конференцій різного рівня.