Наш колектив

Працівники ТзОВ АФ “УкрЗахідАудит” є фахівцями високого рівня з багаторічним досвідом роботи у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування й контролю. Більшість є сертифікованими аудиторами, щорічно проходять обов’язкове підвищення кваліфікації аудитора, а також, окрім постійної аудиторської практики, приймають участь у семінарах, конференціях й інших заходах, спрямованих на обговорення та вирішення нюансів обліку та оподаткування окремих господарських операцій підприємств та організацій в Україні.
Загальна кількість штатних співробітників аудиторської фірми становить 12 осіб:
8 сертифікованих аудиторів, у тому числі із сертифікатом Національного банку України:
Озеран Володимир Олександрович

Кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України, заслужений професор Львівської комерційної академії.

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 р. дійсний член Спілки аудиторів України, член Методологічно-консультативної ради з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю Укоопспілки, член Ради Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України», член Західного регіонального відділення Аудиторської палати України.

Закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік” у 1969 році. У жовтні 1988 р. був обраний на посаду завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності. З січня 2001 р. працює на посаді професора кафедри бухгалтерського обліку. У червні 2004 р. Міністерством освіти і науки України йому було присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку.

Автор (співавтор) більше 180 наукових і методичних праць, 3-х підручників і 8-ми навчальних посібників, з яких 4 – за його редакцією. Учасник понад 70 науково-практичних конференцій різного рівня. Створив і очолив наукову школу: «Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях економіки». Під його науковим керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій.

Корягін Максим Вікторович

Партнер, виконавчий директор, сертифікований аудитор.

У 1995 році закінчив з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії, спеціальність “Облік і аудит”. У 1995-1999 рр. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії. У 2004 році закінчив юридичний факультет Львівської комерційної академії на отримав кваліфікацію “Спеціаліст з правознавства». У 1999 році захистив кандидатську дисертацію, у 2013 році захистив докторську дисертацію (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності).

Сертифікований аудитор, доктор економічних наук, професор, з 2000 року дійсний член Спілки аудиторів України, з 2005 року дійсний член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів України. У квітні 2005 року отримав сертифікат САР – Професійний бухгалтер практик.

Брав участь в аудиторських перевірках декількох сотень підприємств, банківських установ та інших організацій, є фінансовим консультантом міжнародних холдингових та інших компаній у сфері організації фінансів, бухгалтерського обліку, звітності й оподаткування.

Автор (співавтор) понад 200 наукових, науково-практичних та науково-методичних праць, у тому числі 9 монографій: Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку. Формирование стоимости предприятия в системе бухгалтерского учета та ін.; 19 навчальних посібників: Бухгалтерський облік та оподаткування. Облік, аналіз та аудит. Основи наукових досліджень та ін.

Озеран Алла Володимирівна

Вища економічна освіта, д.е.н., професор, сертифікований аудитор АПУ (сертифікат серії «А» на право здійснення аудиту підприємств різних форм власності на території України № 004118 від 28.01.2000 р.), сертифікований аудитор НБУ (сертифікат аудитора банків № 0101 від 31.01.2008 р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України від 12.03.2008 р.), диплом СІРА (сертифікований міжнародний професійний бухгалтер). Член Ради Української Асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів.

Більше 15 років працює у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Має значний досвід надання аудиторських та консалтингових послуг українським і міжнародним компаніям, банківським та іншим установам, що працюють на ринку фінансових послуг. Також займається викладацькою та науковою діяльністю. Входить до складу робочої групи, створеної при Міністерстві фінансів України, з питань узгодження Податкового кодексу України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Провідний фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Савка Наталія Михайлівна

Закінчила Львівський торгівельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз». Має стаж роботи на посадах економіста, бухгалтера, головного бухгалтера більше 20 років. З грудня 1999 року працює на посадах бухгалтера-експерта, аудитора, старшого аудитора АФ «УкрЗахідАудит».

Брала участь в аудиторських перевірках декількох десятків виробничих, автотранспортних підприємств, а також підприємств інших галузей діяльності. Спеціалізується на проведенні аудиту системи податкового обліку та звітності суб’єктів господарювання.

Литвиненко Наталія Олександрівна

Кандидат економічних наук. Вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» здобула у Львівській комерційній академії. Сертифікований аудитор з 2002 року (сертифікат серії А № 005079). Щорічно бере участь у програмах щодо удосконалення професійних знань аудиторів (що підтверджується відповідними свідоцтвами). Фахівець з бухгалтерського обліку та оподаткування, володіє практичними основами господарського права. Має значний досвід аудиту промислових, будівельних, транспортних та торгівельних підприємств, також брала участь в аудиті бюджетних, неприбуткових та фінансових установ, а також банків.

Будзан Наталія Василівна

Вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» здобула у Львівському університеті ім..І.Франка. Сертифікований аудитор з 2002 року (сертифікат серії А № 005078). Щорічно бере участь у програмах щодо удосконалення професійних знань аудиторів (що підтверджується відповідними свідоцтвами). Фахівець з бухгалтерського обліку та оподаткування. Має значний досвід аудиту промислових, будівельних, транспортних та торгівельних підприємств, також брала участь в аудиті бюджетних, неприбуткових та фінансових установ.

Тивончук Олексій Іванович

Головний аудитор, внутрішній контролер якості аудиторських послуг АФ «УкрЗахідАудит». Вищу освіту здобув у Львівському політехнічному інституті та Ужгородському державному університеті. Сертифікований аудитор з 1996 року (сертифікат серії А № 000847). Щорічно бере участь у програмах щодо удосконалення професійних знань аудиторів (що підтверджується відповідними свідоцтвами). Фахівець з бухгалтерського обліку та оподаткування, володіє практичними основами господарського права. Має значний досвід аудиту промислових, будівельних, транспортних та торгівельних підприємств.

Чік Марія Юріївна

Кандидат економічних наук, сертифікований аудитор (сертифікат №007408). Закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію у 2009 році за спеціальністю «Облік і аудит». Друга вища освіта за спеціальністю «Правознавство». У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування системи обліку і контролю витрат в управлінні діяльністю підприємств”.

Фахівець з бухгалтерського обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами, володіє практичними основами господарського та адміністративного права. Має досвід аудиту промислових, будівельних, транспортних та торгівельних підприємств, а також фінансових та неприбуткових установ. Автор (співавтор) науково-практичних публікацій у фахових бухгалтерських  виданнях – «Бухгалтерський облік і аудит», навчального посібника “Основи наукових досліджень”.

2 бухгалтера-експерта:

Думанська Наталія Володимирівна

Бухгалтер-експерт АФ «УкрЗахідАудит» з 2004 року. Вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» здобула у Львівській комерційній академії. Має значний досвід аудиту промислових та торгівельних підприємств, також брала участь в аудиті бюджетних та неприбуткових установ.

Озеран Юлія Володимирівна
Юрист: Левчук Ольга Сергіївна
Бухгалтер: Попітіч Тетяна Василівна

У 1989 році закінчила Львівський торгово-економічний інститут (сьогодні Львівська комерційна академія) за спеціальністю “Економіка торгівлі”.

З жовтня 1989 року Попітіч Т.В. працювала на посадах старшого лаборанта, завідувача кабінету, провідного фахівця кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії. З 2003 року працює  на посаді асистента кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії. Є членом Вченої Ради Інституту економіки та фінансів ЛКА. З 1996 року працює на посаді головного бухгалтера АФ «УкрЗахідАудит». Є автором та співавтором більше 50 наукових й навчально-методичних праць.