Озеран Володимир Олександрович

Партнер, генеральний директор, сертифікований аудитор

Кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України, заслужений професор Львівської комерційної академії.

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 р. дійсний член Спілки аудиторів України, член Методологічно-консультативної ради з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю Укоопспілки, член Ради Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України», член Західного регіонального відділення Аудиторської палати України.

Освіта: Закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік" у 1969 році. У жовтні 1988 р. В.О. Озерана було обрано на посаду завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності. З січня 2001 р. Озеран В.О. працює на посаді професора кафедри бухгалтерського обліку. У червні 2004 р. Міністерством освіти і науки України йому було присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку.

Автор (співавтор) більше 180 наукових і методичних праць, 3-х підручників і 8-ми навчальних посібників, з яких 4 – за його редакцією. Учасник понад 70 науково-практичних конференцій різного рівня. В.О. Озеран створив і очолив наукову школу: «Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях економіки». Під його науковим керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій.

Корягін Максим Вікторович

Партнер, виконавчий директор, сертифікований аудитор

Доктор економічних наук, професор. Брав участь в аудиторських перевірках понад 500 підприємств, банківських установ та інших організацій, є фінансовим консультантом міжнародних холдінгових та інших компаній у сфері організації фінансів, бухгалтерського обліку, звітності й оподаткування.

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 року дійсний член Спілки аудиторів України, з 2005 року дійсний член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів України. У квітні 2005 року отримав сертифікат САР – Професійний бухгалтер практик.

Освіта: у 1995 році закінчив з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії, спеціальність “Облік і аудит”. У 1995 – 1999 рр. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії. У 2004 році закінчив юридичний факультет Львівської комерційної академії на отримав кваліфікацію «Спеціаліст з правознавства».У 1999 році захистив кандидатську дисертацію, у 2013 році захистив докторську дисертацію (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності).

Автор (співавтор) понад 200 наукових та науково-практичних праць: 9 монографій: Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку. Формирование стоимости предприятия в системе бухгалтерского учета та ін.; 19 навчальних посібників: Бухгалтерський облік та оподаткування. Облік, аналіз та аудит. Основи наукових досліджень та ін.; 170 статей і тез доповідей на конференціях, з них 83 у фахових виданнях ВАК України. Учасник понад 50 наукових, науково-практичних конференцій різного рівня.

Comments are closed.

Корягін Максим Вікторович

Партнер, виконавчий директор, сертифікований аудитор

Доктор економічних наук, професор. Брав участь в аудиторських перевірках понад 500 підприємств, банківських установ та інших організацій, є фінансовим консультантом міжнародних холдінгових та інших компаній у сфері організації фінансів, бухгалтерського обліку, звітності й оподаткування.

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 року дійсний член Спілки аудиторів України, з 2005 року дійсний член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів України. У квітні 2005 року отримав сертифікат САР - Професійний бухгалтер практик.

Освіта: у 1995 році закінчив з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії, спеціальність "Облік і аудит". У 1995 – 1999 рр. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії. У 2004 році закінчив юридичний факультет Львівської комерційної академії на отримав кваліфікацію «Спеціаліст з правознавства».У 1999 році захистив кандидатську дисертацію, у 2013 році захистив докторську дисертацію (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності).

Автор (співавтор) понад 200 наукових та науково-практичних праць: 9 монографій: Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку. Формирование стоимости предприятия в системе бухгалтерского учета та ін.; 19 навчальних посібників: Бухгалтерський облік та оподаткування. Облік, аналіз та аудит. Основи наукових досліджень та ін.; 170 статей і тез доповідей на конференціях, з них 83 у фахових виданнях ВАК України. Учасник понад 50 наукових, науково-практичних конференцій різного рівня.