Перелік послуг

Послуги АФ “УкрЗахідАудит”:

1. Аудит підприємств (організацій, установ) усіх форм власності.

2. Аудит банків.

3. Аудит фінансової звітності, складеної на основі П(С)БО.

4. Тематичний аудит (з конкретних питань замовника).

5. Податковий аудит.

6. Абонентське аудиторське обслуговування.

7. Аудит фінансової звітності, складеної на основі МСБО (МСФЗ).

8. Розробка і формування облікової політики.

9. Проведення експертних досліджень актів перевірки державних органів.

10. Трансформація фінансової звітності.

11. Податкове планування та оптимізація оподаткування.

12. Консалтинг.

13. Консультаційно-довідкове обслуговування з питань бухгалтерського обліку.

14. Консультаційно-довідкове обслуговування з питань з податкового обліку.

15. Консультаційно-довідкове обслуговування з питань організації бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

16. Відновлення бухгалтерського та податкового обліку.

17. Управлінський облік.

18. Аудит системи управлінського обліку.

19. Допомога в організації системи управлінського обліку.

20. Допомога в автоматизації бухгалтерського обліку.