Озеран Володимир Олександрович

Партнер, генеральний директор, сертифікований аудитор

Кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України, заслужений професор Львівської комерційної академії.

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 р. дійсний член Спілки аудиторів України, член Методологічно-консультативної ради з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю Укоопспілки, член Ради Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України», член Західного регіонального відділення Аудиторської палати України.

Освіта: Закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік" у 1969 році. У жовтні 1988 р. В.О. Озерана було обрано на посаду завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності. З січня 2001 р. Озеран В.О. працює на посаді професора кафедри бухгалтерського обліку. У червні 2004 р. Міністерством освіти і науки України йому було присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку.

Автор (співавтор) більше 180 наукових і методичних праць, 3-х підручників і 8-ми навчальних посібників, з яких 4 – за його редакцією. Учасник понад 70 науково-практичних конференцій різного рівня. В.О. Озеран створив і очолив наукову школу: «Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях економіки». Під його науковим керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій.

Озеран Володимир Олександрович

Партнер, генеральний директор, сертифікований аудитор

Кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України, заслужений професор Львівської комерційної академії.

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 р. дійсний член Спілки аудиторів України, член Методологічно-консультативної ради з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю Укоопспілки, член Ради Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України», член Західного регіонального відділення Аудиторської палати України.

Освіта: Закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік” у 1969 році. У жовтні 1988 р. В.О. Озерана було обрано на посаду завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності. З січня 2001 р. Озеран В.О. працює на посаді професора кафедри бухгалтерського обліку. У червні 2004 р. Міністерством освіти і науки України йому було присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку.

Автор (співавтор) більше 180 наукових і методичних праць, 3-х підручників і 8-ми навчальних посібників, з яких 4 – за його редакцією. Учасник понад 70 науково-практичних конференцій різного рівня. В.О. Озеран створив і очолив наукову школу: «Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях економіки». Під його науковим керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій.

Comments are closed.

Корягін Максим Вікторович

Партнер, виконавчий директор, сертифікований аудитор

Доктор економічних наук, професор. Брав участь в аудиторських перевірках понад 500 підприємств, банківських установ та інших організацій, є фінансовим консультантом міжнародних холдінгових та інших компаній у сфері організації фінансів, бухгалтерського обліку, звітності й оподаткування.

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 року дійсний член Спілки аудиторів України, з 2005 року дійсний член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів України. У квітні 2005 року отримав сертифікат САР - Професійний бухгалтер практик.

Освіта: у 1995 році закінчив з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії, спеціальність "Облік і аудит". У 1995 – 1999 рр. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії. У 2004 році закінчив юридичний факультет Львівської комерційної академії на отримав кваліфікацію «Спеціаліст з правознавства».У 1999 році захистив кандидатську дисертацію, у 2013 році захистив докторську дисертацію (зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності).

Автор (співавтор) понад 200 наукових та науково-практичних праць: 9 монографій: Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку. Формирование стоимости предприятия в системе бухгалтерского учета та ін.; 19 навчальних посібників: Бухгалтерський облік та оподаткування. Облік, аналіз та аудит. Основи наукових досліджень та ін.; 170 статей і тез доповідей на конференціях, з них 83 у фахових виданнях ВАК України. Учасник понад 50 наукових, науково-практичних конференцій різного рівня.